Tautra – vår nærmeste nabo

Tautra Mariakloster produserer de deiligste såper, kremer og salver

I tidlligere tider var sjøen den naturlige ferdselsåra for folket ved fjorden, og for leksværinger var Tautra vår nærmeste nabo. Her kan du lese mer om hvilken tilknytning leksvik og gården Hjellup har til øya Tautra fra langt tilbake i historien.

Tautra er ei øy som ligger i Trondheimsfjorden rett overfor Leksvik og vi kan derfor kalle Tautra vår nærmeste nabo. Øya er først og fremst kjent for sitt Mariakloster, men også for de gamle klosterruinene av cistercienserklosteret som lå der før reformasjonen i 1536 – 1537. I katolsk tid var Leksvik tilknyttet dette klosteret og kirken der. Leksvik tilhørte nemlig Strinda sogn, og hadde ingen egen kirke i bygda på denne tiden . Det betydde at nærmeste kirke var klosterkirken på Tautra. Dit rodde man fra Leksvik for å komme til gudstjenester eller for å motta andre kirkelige tjenester. På denne tiden var kirken et maktsenter som blant annet krevde inn skatt fra befolkningen. Det var nok også pliktig oppmøte til gudstjenester i kirken. 

I tidligere tider var fjorden viktigste fartselsåre, og Tautra- vår nærmeste nabo, var bare en kort rotur unna.

Det fortelles at det blåste opp til storm en gang da kirkefolket var på vei over fjorden, noe som endte med forlis og stort mannefall i innbyggertallet i Leksvik. Det snakkes om at så mange som 300 menn omkom i dette forliset, men dette er ikke bekreftet fra pålitelige kilder. Uansett kunne nok kirkeveien være både farefull og slitsom for de som måtte begi seg over til Tautra – vår nærmeste nabo under alle slags værforhold. I tillegg var klosteret i en periode styrt av den såkalte «Gale-Mathias» som var abbed der i to perioder. Han var beryktet for sin utnyttelse av bønder og for å sette kirkens eiendom overstyr. Det kunne ikke ha vært enkelt for folket som var underlagt klosteret på denne tiden.

Hjellup gård tilhørte i tiden fram til reformasjonen i 1536 -1537 klosteret på Tautra. I Trøndelag var det til sammen 167 gårder som var underlagt klosterets eierskap. Hvorfor og hvordan klosteret hadde fått eierskap til alle disse gårdene, er ukjent, men kanskje noen av dem var kommet i kirkens eie på grunn av skattepresset og gjeldsbyrden som ble pålagt dem, og som til slutt førte til at bøndene måtte gi ifra seg gårdene. Det kan selvfølgelig også være at noen testamenterte gården sin til kirken for å sikre seg i det neste liv. Alt dette blir uansett bare spekulasjoner. Da reformasjonen kom, ble alle katolikker jaget ut av landet og kirkelig eiendom beslaglagt av den Dansk-Norske kong Christian III. Etter en tid ble eiendommene solgt videre og tatt i bruk av lokale gårdbrukere. 

Dagens kloster på Tautra er et Mariakloster. Det ble grunnlagt i 1999, og holdt først til under ganske provisoriske forhold i et vanlig bolighus. Den 25. mars i 2006 kunne det nybygde klosteret på Tautra endelig tas i bruk, og klosterets kirke ble vigslet 12. mai 2007. Det imponerende byggverket som ble kåret til årets bygg i 2006, og som arkitektene Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS står bak, er virkelig verd et besøk! I klosterkirken kan man sitte ned og nyte stillheten, lyset og den vakre altertavlen som faktisk er glassflater som viser utsikt mot Fosen (Hoven i Leksvik). Nonnene i Mariaklosteret på Tautra er driftige, og selv om mye av tiden brukes til bønn og innvielse, produserer de også fine produkter som såper, kremer og pleiende salver. 

Her kan du lese mer om Tautra Mariakloster.

På Hjellup Fjordbo har vi tatt opp forbindelsen med Tautra – vår nærmeste nabo, ved å ta inn noen av produktene fra Tautra Mariakloster i vår lille gavebutikk. Disse produktene er kvalitetsprodukter som vi virkelig kan anbefale! Stikk gjerne innom eller ta kontakt for å se vårt utvalg.

Her kan du lese mer om hva vi har å tilby i vår lille gavebutikk.

Litt av utvalget fra Tautra Mariakloster i vår lille gavebutikk på Hjellup Fjordbo.