Om oss

Hjellup Fjordbo ligger vakkert til på Fosenhalvøya på et tradisjonsrikt og levende gårdsbruk med en historie som går mange hundre år tilbake i tid. Her på nordsiden av Trondheimsfjorden er utsikten og lysforholdene i seg selv verd et besøk. Stedet har en god atmosfære som både gir rom for rekreasjon, ro og senkede skuldre og opplevelser i form av fine turer i naturen og på fjorden. Hjellup Fjordbo ligger i nærheten av tettstedet Leksvik, et aktivt bygdesamfunn hvor de fleste servicetilbud finnes, i tillegg til mange spennende kulturaktivieter året gjennom.

Litt om Hjellup Fjordbo

På Hjellup  bor og driver Marit og Ola Hjellup gård med storfe og boergeiter, og har i tillegg bygd opp Hjellup Fjordbo som en attåtnæring til gården. Anlegget på Drivhussletta ble bygd vinteren 2017 – 2018, og ble offesielt åpnet 10. juni 2018. Det består av fem ferieboliger, i tillegg til et lite service- og møtelokale med tilhørende kjøkken og toalett. Ei båthavn var også under oppføring, og skulle tas i bruk sommeren 2018.

20.juni, 10 dager etter åpningen gikk det et stort ras på 1,3 km langs stranda og i sjøen utenfor Hjellup Fjordbo. Fagfolket mener at raset sannsynligvis startet med at den nyoppførte båthavna gled ut, før det spredte seg videre i begge retninger. Det var noen dramatiske døgn, der man en stund var redd for at deler av bebyggelsen i Leksvik også skulle rase ut. Heldigvis stoppet raset like brått som det startet, og verken menneskeliv eller bygninger gikk tapt, bortsett fra et naust her på Hjellup som forsvant ut på fjorden. Selv om ingen skade skjedde med de nyoppførte ferieboligene og området rundt, fikk det allikevel store konsekvensene for Hjellup Fjordbo, som ble stengt på dagen, inntil grunnundersøkelser og eventuelle sikringstiltak var gjennomført.

Det har tatt tid og mye krefter, men drøyt et år etter raset, og med god støtte fra lokalsamfunnet, var vi klare til gjenåpning av anlegget igjen 7. juli 2019. Stedet kan nå erklæres 100% sikkert mot ras, med en lang vegg av rørspunt nedenfor bygningene som hindrer eventuelle utglidninger og ras i framtiden (store stålrør tett i tett som er borret helt ned i fjellet samt armert og støpt fast).

I tillegg til anlegget på Drivhussletta, har Hjellup Fjordbo ei utleiehytte – Grindaplassen. Den ligger idyllisk til for seg selv med fantastisk utsikt over fjorden.

Historien om gården Hjellup

Her på Hjellup har det vært drevet gårdsbruk i mange århundrer, og noen av næringene som ble drevet var kyr, geiter, griser, høner, grønnsaksdyrking og skogbruk. Beliggenheten med nærhet til fjorden gjorde fiske til en viktig del av gårdens aktivitet i tidligere generasjoner. Ulike attåtnæringer har også vært forsøkt, blant annet leverte Olas oldeforeldre marmor fra gården til bygninger i Trondheim og Olas besteforeldre drev pensjonat. Lokalbåten som gikk i Trondheimsfjorden hadde egen kai med anløp her på Hjellup, så da sier det seg selv at turisme også har vært en del av gårdens historie i tidligere tider.

Olas foreldre hadde et drivhus der de drev med tomatproduksjon for salg. Etter at de gav seg, ble drivhuset fortsatt liggende nede ved sjøen, på eiendommens fineste del, og etter hvert var bare ruinene igjen å se. Det gamle fyrhuset som forsynte drivhuset med varme, ble holdt vedlike, og da Marit og Ola overtok driften begynte de å leke med tanken om å bygge noe på tomta der det gamle drivhuset lå. De første planene ble klekket ut i 2007, og søknad om tillatelse ble sendt, men den gang ble det avslag. I 2016 bestemte Marit og Ola seg for å undersøke mulighetene igjen, og denne gangen fikk de kommunen med på lag, og siden det har det gått slag i slag. I dag står fem ferieboliger på Drivhussletta. Det gamle fyrhuset er oppgradert og er blitt et møtelokale/selskapslokale i tilknytning til anlegget.

Vår filosofi

I vårt overflodssamfunn ser vi en trend der alt for mye blir kastet etter kort tids bruk fordi det ikke er moderne eller fordi folk rett og slett blir lei av det de har og ønsker seg noe nytt. Vi ønsker å være en motvekt til denne trenden for å ta vare på ressursene og på den måten bidra til en bærekraftig utvikling for miljøet og den oppvoksende slekt. Dette har også vært vår filosofi under oppbyggingen av Hjellup Fjordbo. Noe av det vi har gjort i denne sammenheng er følgende:

  • Vi har valgt å varme opp bygget ved hjelp av jordvarme. Dette, i tillegg til led-lamper i alle rom gjør at vi bruker betydelig mindre energi både til oppvarming og lys.
  • Vi har i stor grad innredet boligene med gjenbruksmaterialer. Alle kjøkken er kjøpt brukt og tilpasset slik at de fortsatt kan gjøre nytte og fungere videre. Stort sett alle møbler (bortsett fra sengene) er også gjenbruk og det meste av kopper og kar i skapene er kjøpt brukt.

Vi håper at du som benytter anlegget også vil være en del av vår filosofi for et bedre miljø.

«Rom for gode opplevelser»

Da valgspråket skulle settes for Hjellup Fjordbo, landet vi på «Rom for gode opplevelser». Bakgrunnen for dette er selvfølgelig at selve plassen har en god atmosfære som inviterer til gode opplevelser, men også at nærheten til fjorden og naturen i området med det vakre lyset som skifter etter alle årstider og tid på døgnet, kan være en fantastisk opplevelse i seg selv.  Men vi har mye mer å by på, og dette kan du lese mer om under Aktiviteter.