Nytt år – nye muligheter


Nytt år – nye muligheter

Så er vi trådd inn i et nytt år, og vi håper og tror på et godt år for både Hjellup Fjordbo og våre kunder og følgere. 2018 ble et utfordrende år her på Hjellup Fjordbo, og litt annerledes enn vi hadde sett for oss. Første halvdel brukte vi til å gjøre ferdig og klarstille de nye feriehusene på Drivhussletta for sommersesongen. Med åpning 10. juni, så det ut som om målet var nådd, og gjestene bestillingene strømmet på. Da raset kom 20. juni, ble de nyåpnede husene stengt for utleie, og siste halvdel av året bestod av mye usikkerhet og venting på resultat og svar både fra  grunnundersøkelser og forsikringsselskap. Når vet vi noe mer, men fortsatt er mye usikkert. Etter resultat fra grunnundersøkelsene kreves det spunting nedenfor ferieboligene for at vi skal kunne åpne igjen. Vi satser på at vi får ordnet dette i løpet av våren 2019, og i så fall er vi klar til reåpning rundt 1. juni i år. Så vi har ikke helt mistet troa ennå. Husene er fine og beliggenheten fantastisk til alle årstider, så det ville være synd om vi ikke fikk tatt stedet i bruk igjen.

Ellers har hytta på Grindaplassen vært hyppig brukt det siste året. Ved årsslutt summerte vi opp, og kom fram til at den hadde vært leid ut ca 30% av dagene i 2018. Flesteparten av gjestene kommer fra andre land enn Norge, for det meste fra Europa, og tilbakemeldingene vi har fått fra gjester er utelukkende positive og til dels overstrømmende. Det setter vi utrolig stor pris på.

Vi satser på at 2019 blir et fremgangsrikt og godt år, og at vi her på Hjellup Fjordbo kan legge de vonde hendelsene fra 2018 bak oss og få en ny og bedre start. Her er noen bilder fra anlegget på Drivhussletta, tatt høsten 2018.