Retreat er å trekke seg tilbake og finne ro

Levende lys, som illustrasjon på begrepet retreat.

Retreat er å trekke seg tilbake fra dagliglivets stress og forstyrrelser. Høres ikke det helt fabelaktig ut?

Hjellup Fjordbo er ett av stedene der du kan gjøre akkurat det. En retreat hos oss gir deg mulighet til å fokusere på personlig vekst, åndelighet, avslapping eller meditasjon. En retreat kan handle om alt dette.

Retreat: Spirituelle eller meditative aktiviteter

Begrepet retreat brukes gjerne om spirituelle eller meditative aktiviteter der du som deltaker er med i aktiviteter som yoga, meditasjon, bønn og stille refleksjon.

Formålet er å gi tid og rom for dypere selvrefleksjon, helbredelse og åndelig vekst.

Er dette noe som tenner en gnist i akkurat deg? Er dette noe du kan ha behov for som avbrudd i en hektisk og stressende hverdag?

Les mer om mulighet for retreat ved Hjellup Fjordbo.

Kan variere i lengde og innhold

Det er ikke noen fasit for hvor lenge en retreat skal vare. Den kan vare i én dag eller flere uker. Det handler om hva du ønsker – og hva du har mulighet for.

Noen retreater har søkelyset på vandringer eller fysiske øvelser. Andre handler mer om mental helse og velvære gjennom workshops og terapisesjoner.

Det er også vanlig at en retreat foregår i naturskjønne eller særegne miljøer – nettopp for å styrke følelsen av at du er borte fra hverdagslivet og enklere kommer i kontakt med det viktige i livet.

Det er viktig å avmystifisere begrepet retreat. Å delta på en retreat handler kort og godt om at du gjør ditt eget sinn og din egen kropp en tjeneste.

Ni mulige effekter av å delta på en retreat

Punktene nedenfor kan variere ut fra dine behov og den spesifikke typen retreat. Felles for dem er muligheten til å ta en pause, se innover og vende tilbake fornyet og klar til å møte hverdagens utfordringer med ny styrke og nytt perspektiv.

 1. Redusere stress: En retreat kan hjelpe deg å bryte med hverdagens stress og gi rom for avslapping og ro.
 2. Bedre den mentale helsa: Hvis du fjerner deg fra daglige forpliktelser og bekymringer, kan du oppnå bedre mental klarhet og følelsesmessig balanse.
 3. Vokse åndelig: Mange retreater legger vekt på aktiviteter som meditasjon og bønn. Dette kan fremme personlig og åndelig vekst.
 4. Bedre fysisk helse og velvære: Dette gjelder særlig når aktiviteter som yoga, vandringer eller andre fysiske aktiviteter er med i retreaten.
 5. Dybde i personlige relasjoner: Du kan oppleve å få dypere forbindelser og forståelse – overfor nye mennesker og folk du allerede kjenner.
 6. Selvoppdagelse: Når du kommer unna de daglige rutinene, kan du utforske nye sider ved deg selv og få innsikt i egne tanker og følelser.
 7. Tid for refleksjon: En retreat gir deg muligheten til å reflektere over livet ditt, ta viktige beslutinger eller tenke gjennom personlige og profesjonelle mål.
 8. Forbindelse med naturen: Retreater i naturskjønne omgivelser kan gi deg en unik mulighet til å gjenopprette forbindelsen med naturen. Dette kan være både beroligende og gi deg ny vitalitet.
 9. Fornyelse av motivasjon og inspirasjon: Når du trekker deg bort fra dagliglivets krav, kan du få ny energi og inspirasjon – og bli motivert til å gjøre positive endringer i livet.

Er ofte knyttet til religion – men ikke være det

Ifølge Store norske leksikon dukket begrepet retreat opp i norske medier på 1980-tallet. Det har tradisjonelt vært knyttet til religion, meditasjon og bønn. Men en retreat trenger ikke nødvendigvis å ha med religiøsitet å gjøre. Her er noen eksempler på andre typer retreater:

 • Velvære: Retreater som fokuserer på generell helse og velvære gjennom aktiviteter som for eksempel yoga, meditasjon, spa-behandlinger og ernæring.
 • Naturbasert: Vekt på aktiviteter som vandring, padling, fugletitting og andre aktiviteter der hovedpoenget er å koble av og nyte naturen.
 • Kreativitet: Aktiviteter som maling, skriving eller musisering for å utforske og utvikle kreative ferdigheter.
 • Selvutvikling: Personlig utvikling via workshops og forelesninger om for eksempel kommunikasjon, lederskap og stressmestring.

Les hva Store norske leksikon skriver om retreat.

Punktene ovenfor er laget med utgangspunkt i momenter fra ChatGPT.

Les mer om mulighet for retreat ved Hjellup Fjordbo.